Jobbkategori:  Research & Development/Science
Arbetstid:  Part time
Kontraktstyp:  Examensarbete
Avdelning: 
Datum:  15 nov. 2023
Plats: 

Oskarshamn, SE

Företag:  Uniper

Examensarbete - Hur neutronflödet från en kärnreaktor påverkar uppkomsten av radioaktivitet

Har du en passion för kärnkraft och en önskan att göra meningsfull skillnad inom kärnkraftsindustrin?     

 

Hej!

 

Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. Energy evolution starts with U! 

 

Din roll hos oss

 

Är du en begåvad och ambitiös student som letar efter det perfekta examensprojektet? 

 

Oskarshamns kraftgrupp (OKG) driver Oskarshamn 3 som med sina 1450 MWe är Sveriges största kärnkraftverk och även ett av de största internationellt. Oskarshamn 3, vanligen förkortat till O3, driftsattes 1985. Genom åren har anläggningen utvecklats och moderniserats, men en stor del av anläggningen är fortfarande mer eller mindre oförändrad sedan driftsättningen. Vi erbjuder nu möjligheten att få delta i studier av radionuklidproduktionen i härdnära material i kärnreaktorn Oskarshamn 3 hos oss på OKG.

 

Mål med examensarbetet
Att undersöka hur neutronflödet från en kärnreaktor påverkar uppkomsten av radioaktivitet i komponenter som finns i närheten av reaktortanken.

 

Projektbeskrivning
I en kärnreaktor i drift utsätts alla komponenter i och i närheten av härden för olika grad av neutronbestrålning. Neutronerna kan absorberas, alternativt orsaka kärnreaktioner, i atomkärnorna av de material som finns i olika komponenter. Detta leder till uppkomst av radioaktivitet vilket har konsekvenser för strålskydd av personal och hantering av radioaktiva ämnen vid demontering och utbyte av komponenter, och i förlängningen vid rivning av anläggningen. För att bättre kunna hantera och planera sådana arbeten behöver modeller för neutronfält och deras inverkan på reaktornära komponenter utvecklas.

 

Projektet har tre olika moment, som beroende på situation kan utföras med olika grad av detaljnivå.

 

1.Utveckla, alternativt optimera, en teoretisk modell för studier av neutronflödestätheten runt härden. 
2.Studera energiberoende produktionsdata för radionuklider, dvs. neutrontvärsnittens energiberoende i olika material och i olika positioner relativt härden. 
3.Bestämma den nuklidspecifika totalaktiviteten i reaktornära komponenter, och gammastrålnings-dosdominerande radionuklider för strålskyddsåtgärder vid hantering av reaktorkomponenter, avfallsplanering och minimering av spridning av radioaktivitet vid hantering av t.ex. uttjänta bränsleboxar.

 

I arbetet kommer simuleringskoder för neutrontransport, aktivering och nuklidproduktion att användas, exempelvis MCNP och FISPACT. Detta är ett teoretiskt arbete där resultaten från beräkningarna kommer jämföras med data från aktivitetsmätningar av materialprover och komponenter.


Vad erbjuder vi dig?
 
• Hos oss får du möjlighet att samarbeta med ett mångsidigt team av yrkesverksamma, med årtionden av erfarenhet inom området. 
• Driv innovation och excellera: en dynamisk, utmanande och rolig arbetsmiljö. Vi uppmuntrar kreativitet och innovation. 
• Examensstöd: personlig och professionell utveckling. Dra nytta av mentorskap och vägledning under hela din examensresa. Vi vill stötta dig i din utveckling 
 

 

 

Vem vi söker


Vi söker dig som ska skriva examensarbete på mastersnivå (30-45 hp). Arbetet kan med fördel utföras vid OKG för diskussion samt förståelsen av system- och anläggningskännedom. Men arbetet kan även utföras vid Uppsala universitet. 
 

 

 

OKG – en naturlig del av framtidens energilösningar 
OKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. Företagets fossilfria elproduktion bidrar till elförsörjningen och motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att nå de övergripande klimatmålen och hantera klimatutmaningen. Därför stöttar vi utveckling inom området och arbetar också med effektiv och säker nedmontering av anläggningar som inte längre är i drift, som en naturlig del i vårt ansvarstagande. Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter. Ta chansen att bli en av oss och vår spännande verksamhet!

 

Kontaktinformation

 

Om du är intresserad, kontakta
Mattias Lantz, Avdelningen för tillämpad kärnfysik
Epost: mattias.lantz@physics.uu.se
Tel: 0730-454 384

 

Fredrik Malmros, GRT Gemensam service – Radiologi och yttre miljö, Teknik. OKG AB
Epost: fredrik.malmros@okg.uniper.energy
Tel : 072-236 22 71
  

  

 

Information

 

Avtalsvillkor Examensarbete   
Arbestid:    Part time  
Startdatum: 
Sista ansökningsdag:  2023-12-31
Lönespann:  

​                                                                                                                                                                                                                          

  

Vi på Uniper strävar efter att spegla hela samhället och välkomnar därför sökanden som breddar vår mångfald. Vi är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. I Sverige är vi en stor elproducent för industri och samhälle – och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft.