Uniper fäster stor vikt vid skyddet av personuppgifter och åtar sig att skydda uppgifterna för personer som besöker våra webbplatser. Uniper SE, Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf, Tyskland, behandlar personuppgifter som samlas in under besök på vår webbplats i enlighet med lagarna om dataskydd och datasäkerhet i Förbundsrepubliken Tyskland och är personuppgiftsansvarig i detta avseende. Denna integritetspolicy berättar hur Uniper hanterar information som samlas in under ditt besök på Unipers webbplats.

Denna integritetspolicy gäller för vår webbplats www.jobs.uniper.energy 

1. Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information om din identitet, såsom ditt namn, din e-postadress eller din postadress. Om du inte har avtalat annat med Uniper samlar Uniper endast in enkla personuppgifter som är nödvändiga för vår affärsrelation, såsom ditt namn, befattning, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Sådana uppgifter samlas endast in om du gör dem tillgängliga för Uniper, t.ex. om du beställer informationsmaterial och använder ett kontaktformulär för detta ändamål eller begär detta via e-post, prenumererar på en e-postinformationstjänst, ansöker om ett jobb online via vår sökandeportal eller deltar i en undersökning eller tävling. Uniper samlar endast in dessa uppgifter direkt från dig och inte från andra tredje parter. I detta avseende härrör den rättsliga grunden för behandlingen från GDPR artikel 6 (1) b GDPR.

2. Användning och utlämnande av personuppgifter

Uniper kommer att använda dina personuppgifter för att svara på din förfrågan, behandla din beställning eller ge dig tillgång till särskild information eller erbjudanden som du har begärt från oss. Om du till exempel fyller i ett kontaktformulär online kommer Uniper att använda denna information för att kontakta dig angående ditt intresse för Tjänsterna. I detta avseende härrör den rättsliga grunden för behandlingen från GDPR artikel 6 (1) b GDPR.

Uniper kan också använda personuppgifter om sina kunder och uppgifter om deltagare för marknadsföringsändamål, om nödvändigt, i den mån de uttryckligen har samtyckt till detta i enlighet med GDPR artikel 6 1.a i. I detta fall kommer Uniper att använda den information du tillhandahåller för att kontakta dig för att diskutera ditt intresse för Tjänsterna och för att skicka dig information om företaget, dess dotterbolag och närstående bolag, till exempel kampanjer eller evenemang. För detta ändamål kan det också vara nödvändigt för Uniper att vidarebefordra dina uppgifter till koncernföretag eller externa tjänsteleverantörer inom ramen för den beställda databehandlingen. Uniper kan till exempel behöva dela kundinformation för att hantera kundrelationer.

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket.

Uniper kommer inte att sälja eller på annat sätt marknadsföra dina personuppgifter till tredje part eller vidarebefordra dem i reklamändamål. I den mån du uttryckligen har samtyckt till detta i enlighet med GDPR Art. 6.1a enligt, kommer Uniper att vidarebefordra dina uppgifter till sina dotterbolag och partnerföretag så att de kan kontakta dig direkt. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen fram till återkallandet.

3. Lagringens varaktighet

Uniper kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster eller den information du har begärt och så länge som vår affärsrelation varar. Dessutom lagrar vi endast dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter eller under rättsliga tvister för att skydda våra legitima intressen. Vi raderar dina uppgifter omedelbart om de inte längre behövs för de syften som nämns.

4. Automatiskt insamlad information

När du besöker Unipers webbplats samlas allmänna uppgifter in automatiskt (dvs. inte genom registrering). Följande uppgifter sparas automatiskt:

  • Den förkortade och därmed psedynymiserade IP-adressen. Förkortningen utesluter varje möjlighet till hänvisning till en person.
  • Den webbplats du senast besökte (referrer).
  • De webbsidor du har besökt i Uniper-erbjudandet.
  • Namnen på de hämtade filerna.
  • Datum och tid för hämtningen.
  • Version och typ av operativsystem, samt version och typ av webbläsare på din dator.

5. Anteckningar om webbanalys

Cookies och enhetsidentifierare - Allmän information och krav på samtycke  

Cookies och liknande tekniker används på denna webbplats. 

Cookies är små textfiler som din webbläsare automatiskt skapar och som lagras på din enhet (dator, surfplatta, smartphone eller liknande). I cookien lagras information som uppkommer i varje enskilt fall i samband med den specifika enhet som används. Detta innebär dock inte att vi därigenom får omedelbar kännedom om din identitet. Vissa av de cookies som vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator vid ditt nästa besök (så kallade permanenta cookies eller cross-session cookies). Dessa cookies tjänar bland annat till att göra vårt erbjudande mer attraktivt för dig. 

Lagring av information på enheter (datorer, smartphones, surfplattor eller liknande) - t.ex. genom att ställa in cookies - samt hämtning av information från slutenheter (spårning) är enligt rättsliga krav i allmänhet endast tillåtet om du har gett ditt samtycke i förväg. Den rättsliga grunden för detta är § 9 7 kapitel  LEK (Lagen om elektronisk kommunikation) i kombination med GDPR art. 6 (1)a (a).

Invändning mot lagring av cookies

I första hand kan du förhindra att cookies för funktionella och/eller reklamändamål placeras i vår cookiebanner från början genom att inte ge ditt samtycke till placeringen av dessa cookies.

De flesta webbläsare är dessutom förinställda att automatiskt acceptera cookies. Du kan dock avaktivera lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig innan cookies lagras. Användare som inte accepterar cookies kanske inte kan komma åt vissa delar av våra webbplatser.

LinkedIn Insight Tag 

Vår webbplats använder LinkedIn Ireland Unlimited Companys konverteringsverktyg LinkedIn Insight Tag, om du har samtyckt till detta.

Detta verktyg skapar en cookie i din webbläsare, vilket bland annat möjliggör insamling av följande data: IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper samt sidhändelser (t.ex. sidhämtningar). Dessa uppgifter krypteras, anonymiseras inom sju dagar och de anonymiserade uppgifterna raderas inom 90 dagar. LinkedIn delar inte personuppgifter med Uniper, men erbjuder anonymiserade rapporter om webbplatsens målgrupp och visningsprestanda. Dessutom erbjuder LinkedIn möjligheten till retargeting via Insight Tag. Uniper kan använda dessa uppgifter för att visa riktad reklam utanför sin webbplats utan att identifiera dig som webbplatsbesökare.

För mer information om LinkedIns integritetspolicy, se LinkedIns integritetspolicy.

LinkedIn-medlemmar kan kontrollera användningen av deras personuppgifter för reklamändamål i sina kontoinställningar.

YouTube 

Vi använder komponenter (videor) från företaget YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (nedan kallat "YouTube"), ett företag inom Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "Google"), på våra webbplatser på grundval av samtycke enligt GDPR art. 6 (1)a.

Vi använder alternativet "utökat dataskyddsläge" som tillhandahålls av YouTube.

När du öppnar en sida med en inbäddad video upprättas en anslutning till YouTube-servrarna och innehållet visas på webbplatsen genom att din webbläsare informeras om detta.

Enligt YouTubes information överförs dina uppgifter - i synnerhet vilka av våra webbsidor du har besökt samt enhetsspecifik information inklusive IP-adressen - i "utökat dataskyddsläge" endast till YouTubes server i USA när du tittar på videon. Genom att klicka på videon samtycker du till denna överföring.

Om du samtidigt är inloggad på YouTube kommer denna information att tilldelas ditt YouTube-medlemskonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt medlemskonto innan du besöker vår webbplats.

För ytterligare information om dataskydd i samband med YouTube, se Googles integritetspolicy.

Meddelande om behandling av dina insamlade uppgifter av företag i eller från USA:

Med ditt samtycke ger du samtidigt ditt samtycke enligt Art. 49 (1) mening 1 lit. a DSGVO till att dina uppgifter behandlas av företag i eller från USA. EU-domstolen anser att USA är ett land med en otillräcklig nivå av dataskydd enligt EU-standarder. Det kan finnas en risk att amerikanska myndigheter kan ha tillgång till dina uppgifter enligt amerikansk lag och du kanske inte kan förlita dig på skyddet av europeiska lagar.

Om du inte samtycker kommer ingen överföring att ske, men vissa funktioner på denna webbplats kan vara begränsade.

6. E-postmarknadsföring

Uniper skickar e-post med marknadsföring till kunder och intresserade parter efter att de har samtyckt till att ta emot sådan e-post. Dessa e-postmeddelanden mäts individuellt med avseende på deras öppnings- och klickfrekvens och utvärderas av Uniper i syfte att utforma och förbättra framtida informationsutskick. Om du inte vill att öppnings- och klickfrekvensen ska mätas kommer vi tyvärr inte att kunna skicka marknadsföringsinformation till dig via e-post. Detta påverkar inte e-postmeddelanden som utväxlas inom ramen för avtalet.

I samband med e-postmarknadsföring samlas följande uppgifter in och lagras:

  • Tidpunkt för leverans och öppning av e-postmeddelandet
  • Klickbeteende och vidarebefordran
  • Den webbläsare och det operativsystem som används för att öppna
  • Avbokningar

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot e-postmarknadsföring med framtida verkan. Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsmeddelanden, vänligen skicka ditt meddelande till ues-marketing@uniper.energy eller klicka på avregistreringslänken i respektive e-postmeddelande.

7. Säkerhet

Uniper vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, förstörelse, förfalskning, manipulation och obehörig åtkomst. De rättsliga dataskyddsbestämmelserna i Förbundsrepubliken Tyskland följs naturligtvis.

8. Mottagare utanför EU

Med undantag för behandlingar för vilka vi tillhandahåller information om möjligheten att överföra uppgifter till mottagare baserade utanför EU i detta integritetsmeddelande, överför vi inte dina uppgifter till mottagare baserade utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dataöverföringarna sker vanligtvis på grundval av EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler. 

9. Barn

Uniper rekommenderar starkt alla föräldrar och vårdnadshavare att lära sina barn en säker och ansvarsfull hantering av personuppgifter på Internet. Barn, inklusive personer under 16 år, får inte överföra några personuppgifter till Unipers webbplats utan samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare! Uniper kommer inte att medvetet samla in personuppgifter från barn, använda dem på något sätt eller lämna ut dem till tredje part utan tillstånd.

10. Aktieägare

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter för våra aktieägare finns på  www.uniper.energy/datenschutz/aktionaere

11. Länkar till andra webbplatser

Denna deklaration om dataskydd gäller för webbplatsen jobs.uniper.energy. Webbsidorna i denna presentation kan innehålla länkar till andra leverantörer inom och utanför Uniper-koncernen, till vilka dataskyddsdeklarationen inte sträcker sig. När du lämnar Unipers webbplats rekommenderar vi att du noggrant läser integritetspolicyn för varje webbplats som samlar in personuppgifter.

12. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om dina personuppgifter som lagras av oss, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen, samt rätten att korrigera, blockera eller radera och överföra dessa uppgifter.

VIDARE KAN DU INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, OM BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER UTFÖRS PÅ GRUNDVAL AV GDPR ART. 6 (1). E) ELLER F) ÄGER RUM.

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. Återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har lagrat om dig. Uniper förbehåller sig rätten att debitera dig en mindre avgift för detta om du utövar denna rättighet oproportionerligt ofta. Om du vill överföra dina uppgifter till en annan ansvarig part kommer Uniper att kostnadsfritt förse dig med de uppgifter du överfört till Uniper i ett maskinläsbart format.

För att utöva dina ovan nämnda rättigheter, vänligen skicka oss, Uniper SE som ansvarigt organ, en beskrivning av de berörda uppgifterna och ange ditt namn, kundnummer och din födelsedag. Uniper kan kräva att du tillhandahåller ytterligare bevis på din identitet för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst. Den rättsliga grunden för insamling av ovan nämnda uppgifter är GDPR Art. 6 (1) c). Kontaktuppgifterna är:

Uniper SE 
Holzstraße 6 
40221 Düsseldorf 
dataprotection@uniper.energy 

Om du har några frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du också kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Du kan kontakta dataskyddsombudet på e-postadressen dataprotection@uniper.energy eller på adressen:

Uniper SE - for the attention of the Data Protection Officer - 
Holzstraße 6 
40221 Düsseldorf. 

Om du anser att vi inte följer de rättsliga bestämmelserna vid behandlingen av dina uppgifter eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt, kan du kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd i ditt land i enlighet med art. 77 (1) GDPR.

14. Meddelande om ändringar

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i juli 2023. Om denna sekretesspolicy ändras kommer ändringen att noteras i denna sekretesspolicy, på hemsidan och på andra lämpliga platser.