Dela detta jobb

Biträdande Säkerhetsskyddschef

Datum: 2022-nov-03

Placering: Oskarshamn, SE

Företag: Uniper

 

 

Brinner du för att arbeta med Säkerhetsskyddad verksamhet? OKG söker en biträdande säkerhetsskyddschef

 

 

Passion for Energy
Vi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige – varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid – och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: ’”Passion for energy”. Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?

 

 

The Uniper Way – så arbetar vi
Våra medarbetare är grunden för Unipers framgång och framtid. Vi arbetar tillsammans och i dialog. Hos oss utvecklas och förstärks kompetens på individnivå. Vi visar entreprenöranda och tar ansvar, i alla delar av koncernen. Vi har en gemensam hållning och värdegrund för hur vi bedriver det dagliga arbetet inom koncernen och i våra olika verksamheter. Vi kallar det ”The Uniper Way”.

 

 

Vad vi söker

På avdelningen S (Säkerhet och Kvalitet) är vi ca 40 personer som arbetar för hela företaget. Vi är fördelade på tre enheter och har bl a uppgifter inom tillsyn, strålskydd, fysiskt skydd, ledningssystem och internrevision. Säkerhetsskydd är direkt fördelat av VD till Säkerhetsskyddschefen som sitter i avdelning S ledningsgrupp. Som biträdande säkerhetsskyddchef arbetar du tillsammans med Säkerhetsskyddschefen för att samordna, stödja och kontrollera verksamheten inom säkerhetsskydd med fysiskt skydd så att interna förväntningar och myndighetskrav uppfylls. Du samverkar aktivt i interna och externa forum för fysiskt skydd och säkerhetsskydd.

 

Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team och vill driva utvecklingen av OKG fysiska skydd och säkerhetsskydd tillsammans med kollegorna inom dessa kompetensområden. Som biträdande säkerhetsskyddchef kommer du att arbeta både på strategisk och operativ nivå i samarbetsformer med både ledare och medarbetare i hela organisationen.


Vad kommer du jobba med?

Som biträdande säkerhetsskyddchef kommer du tillsammans med Säkerhetsskyddschef och övriga kollegor inom det fysiska skyddet och säkerhetsskyddet bl a att arbeta med att:

 

•    Samordna säkerhetsskydd enligt Säkerhetsskyddslagstiftningen med fysiskt skydd enligt Kärntekniklagen.
•    Säkerställa att erforderliga rutiner finns på plats och verka för att arbetet inom fysiskt skydd och säkerhetsskydd vid anläggningen bedrivs på ett lämpligt sätt.
•    Stödja tolkning av föreskrifter och villkor meddelade av Strålsäkerhetsmyndigheten avseende fysiskt skydd och säkerhetsskydd.
•    Stödja tolkning av föreskrifter och villkor meddelade av Strålsäkerhetsmyndigheten och Säkerhetspolisen avseende Säkerhetsskydd.
•    Stödja daglig och riktad tillsyn av fysiskt skydd.
•    Kontrollera och följa upp tillämpningen av säkerhetsskyddet.
•    Säkerställa att händelser eller iakttagelser av betydelse från säkerhetsskyddssynpunkt analyseras, dokumenteras och rapporteras.
•    Expertstöd till verksamheten
•    Riskhantering och incidenthantering.

 

Enheten arbetar med flera företagsövergripande processer och uppgifter, varför delaktighet och arbete inom flera delar av enhetens arbetsområden förekommer.

 

Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Hälsoundersökning inklusive drogtest är aktuellt innan anställning.

 

 

Vem vi söker

Vi önskar att du har en akademisk utbildning och därmed visat på att du kan ta till dig, analysera, koppla och förstå fakta, vilket vi tror är viktigt för att lyckas i rollen. Särskilt meriterande är att du har kompetens och erfarenhet inom fysiskt skydd och säkerhetsskydd, och tillämpning av lagstiftning inom området. Det är vidare meriterande om du tillämpat dina kunskaper inom kärnteknisk verksamhet och eller är diplomerad/certifierad säkerhetsskyddschef.

 

Som person har du god samarbetsförmåga, du är drivande, kommunikativ, strukturerad, noggrann, analytisk, självständig och har integritet. Du ska även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska.
 

 

OKG - en naturlig del av framtidens energilösningar 

OKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. Företagets fossilfria elproduktion bidrar till elförsörjningen och motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att nå de övergripande klimatmålen och hantera klimatutmaningen. Därför stöttar vi utveckling inom området och arbetar också med effektiv och säker nedmontering av anläggningar som inte längre är i drift, som en naturlig del i vårt ansvarstagande. Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter. Ta chansen att bli en av oss och vår spännande verksamhet!

 

Kontaktinformation

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Rekryterande chef, 
Pontus Tinnert 
+46 702871802

 
Fackliga kontaktpersoner
Tonny Granberg, Unionen, 
+46 706 650991


Magnus Nicklasson
Sveriges Ingenjörer, 
+46 76 1154687

 

 

Information

Avtalsvillkor: Tillsvidare avtal  
Arbetstid: Full time,  
Startdatum:
Sista ansökningsdag:    2022-12-04
Lönespann:

 

 

  

Uniper strävar efter att spegla samhällets utveckling och välkomnar därför sökanden som breddar vår mångfald.