Uniper hecht veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens en zet zich in voor de bescherming van de gegevens van mensen die onze websites bezoeken. Uniper SE, Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf, Duitsland, verwerkt persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens bezoeken aan onze website in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming en -beveiliging en is in dit opzicht de gegevensbeheerder. In dit privacybeleid leest u hoe Uniper omgaat met informatie die wordt verzameld tijdens uw bezoek aan de website van Uniper.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.jobs.uniper.energy 

1. Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens is alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, uw e-mailadres of uw postadres. Tenzij u anders met Uniper bent overeengekomen, verzamelt Uniper alleen eenvoudige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze zakelijke relatie, zoals uw naam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens. Dergelijke gegevens worden alleen verzameld als u deze beschikbaar stelt aan Uniper, bijvoorbeeld als u informatiemateriaal bestelt en hiervoor een contactformulier gebruikt of dit via e-mail aanvraagt, u zich abonneert op een informatiedienst via e-mail, online solliciteert via ons sollicitantenportaal of deelneemt aan een enquête of prijsvraag. Uniper verzamelt deze gegevens alleen rechtstreeks van u en niet van derden. In dit verband vloeit de rechtsgrondslag voor de verwerking voort uit artikel 6 (1) zin 1 lid. b) GDPR.

2. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Uniper zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om te reageren op uw vraag, om uw bestelling te verwerken of om u toegang te geven tot speciale informatie of aanbiedingen die u bij ons hebt aangevraagd. Als u bijvoorbeeld een online contactformulier invult, zal Uniper deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over uw interesse in de diensten. In dit verband vloeit de rechtsgrondslag voor de verwerking voort uit artikel 6 (1) zin 1 lid. b) GDPR.

Uniper kan ook persoonlijke gegevens van zijn klanten en gegevens van deelnemers gebruiken voor marketingdoeleinden, indien nodig, voor zover zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) zin 1 lid. a) GDPR. In dit geval zal Uniper de door u verstrekte informatie gebruiken om contact met u op te nemen om uw interesse in de Diensten te bespreken en om u informatie te sturen over het bedrijf, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, zoals promoties of evenementen. Voor dit doel kan het ook nodig zijn dat Uniper uw gegevens doorgeeft aan groepsmaatschappijen of externe dienstverleners in het kader van de opgedragen gegevensverwerking. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat Uniper klantinformatie deelt voor relatiebeheer.

Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming.

Uniper zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of op een andere manier verkopen aan derden of doorgeven voor hun reclamedoeleinden. Voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lid. a) GDPR, zal Uniper uw gegevens doorgeven aan haar dochterondernemingen en partnerbedrijven zodat zij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping.

3. Duur van de opslag

Uniper bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de door u gevraagde diensten of informatie te leveren en voor de duur van onze zakelijke relatie. Daarnaast slaan we uw gegevens alleen op voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten of voor de duur van juridische geschillen om onze legitieme belangen te beschermen. We zullen uw gegevens onmiddellijk verwijderen als ze niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden.

4. Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u de website van Uniper bezoekt, worden algemene gegevens automatisch verzameld (d.w.z. niet via registratie). De volgende gegevens worden automatisch opgeslagen:

 • het afgekorte en dus geanonimiseerde IP-adres. De beperking sluit elke verwijzing naar een persoon uit.
 • de website die je het laatst hebt bezocht (verwijzer).
 • de webpagina's die je hebt bezocht in het Uniper-aanbod.
 • de namen van de opgehaalde bestanden.
 • de datum en tijd van het ophalen.
 • het besturingssysteem en de browserversie van je pc.

5. Opmerkingen over webanalyse

Cookies en apparaat herkenning - Algemene informatie en toestemmingsvereisten

Op deze website worden cookies en soortgelijke technologieën gebruikt. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw eindapparaat (computer, tablet, smartphone of vergelijkbaar). In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor onmiddellijk kennis krijgen van uw identiteit. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente of cross-session cookies). Deze cookies dienen onder andere om ons aanbod aantrekkelijker voor u te maken. 

Volgens de wettelijke voorschriften is het opslaan van informatie op eindapparaten (computers, smartphones, tablets en dergelijke) - bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies - evenals het opvragen van informatie van eindapparaten (tracking) over het algemeen alleen toegestaan als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is § 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met art. 6 (1)(1)(a) GDPR. Er hoeft echter geen toestemming te worden gegeven als het opslaan/opvragen noodzakelijk is voor het aanbieden van de website. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 25 (2) nummer 2 TTDSG. Een noodzaak wordt bijvoorbeeld gegeven met betrekking tot het waarborgen van de volgende functionaliteiten / het bereiken van de volgende doeleinden:

 • Weergave van de website,
 • de veiligheid van het systeem te garanderen.

 

Bezwaar tegen de opslag van cookies

U kunt het plaatsen van cookies voor functionele en/of advertentiedoeleinden in onze cookiebanner van meet af aan voorkomen door geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies.

Bovendien zijn de meeste browsers vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter uitschakelen of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat cookies worden opgeslagen. Gebruikers die geen cookies accepteren, hebben mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze websites.

LinkedIn Inzicht Tag

Onze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag conversie tool van LinkedIn Ireland Unlimited Company, als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Deze tool maakt een cookie aan in je webbrowser, waardoor onder andere de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en paginagebeurtenissen (bijv. het opvragen van pagina's). Deze gegevens worden gecodeerd, binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met Uniper, maar biedt geanonimiseerde rapporten over de doelgroep van de website en de weergaveprestaties. Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid tot retargeten via de Insight Tag. Uniper kan deze gegevens gebruiken om gerichte reclame buiten de website weer te geven zonder u als websitebezoeker te identificeren.

Voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn, zie het privacybeleid van linkedIn.

LinkedIn leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke informatie voor advertentiedoeleinden regelen in hun accountinstellingen.

YouTube

Wij gebruiken onderdelen (video's) van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (hierna: "YouTube"), een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: "Google"), op onze websites op basis van toestemming conform Art. 6 (1) zin 1 lid. a DSGVO.

We gebruiken de optie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" van YouTube.

Wanneer je een pagina oproept die een ingesloten video bevat, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers en wordt de inhoud weergegeven op de website door je browser te informeren.

Volgens de informatie van YouTube worden in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" jouw gegevens - in het bijzonder welke van onze internetpagina's je hebt bezocht, evenals apparaat specifieke informatie inclusief het IP-adres - alleen doorgestuurd naar de YouTube-server in de VS wanneer je de video bekijkt. Door op de video te klikken, geef je toestemming voor deze overdracht.

Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, wordt deze informatie toegewezen aan je YouTube-lid account. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je lidmaatschapsaccount voordat je onze website bezoekt.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over gegevensbescherming in verband met YouTube.

Kennisgeving met betrekking tot de verwerking van uw verzamelde gegevens door bedrijven in of uit de VS:

Met uw toestemming geeft u tegelijkertijd toestemming conform art. 49 (1) zin 1 lid. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens door bedrijven in of uit de VS. Het Europese Hof van Justitie beschouwt de VS als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. Het risico bestaat dat de Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens op grond van de Amerikaanse wetgeving en dat u zich niet kunt beroepen op de bescherming van de Europese wetgeving.

Als u geen toestemming geeft, vindt er geen overdracht plaats, maar kunnen sommige functies van deze site beperkt zijn.

6. E-mailmarketing

Uniper stuurt marketing e-mails naar klanten en geïnteresseerden nadat zij toestemming hebben gegeven om dergelijke e-mails te ontvangen. Deze e-mails worden individueel gemeten met betrekking tot hun openings- en doorklikratio en worden door Uniper geëvalueerd met het oog op het ontwerp en de verbetering van toekomstige informatie mailings. Als u niet wilt dat het openings- en doorklikpercentage wordt bijgehouden, kunnen we u helaas geen promotionele informatie per e-mail sturen. Dit heeft geen invloed op e-mails die worden uitgewisseld in het kader van het contract.

In het kader van e-mailmarketing worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:

 • Tijdstip van aflevering en openen van de e-mail
 • Klikgedrag en doorsturen
 • De browser en het besturingssysteem die zijn gebruikt voor het openen
 • Annuleringen

U kunt uw verklaring van toestemming voor het ontvangen van marketinge-mails te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Stuur uw herroeping naar ues-marketing@uniper.energy of klik op de afmeldlink in de betreffende e-mail als u geen marketing e-mails meer wilt ontvangen.

7. Beveiliging

Uniper neemt voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang. De wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland worden uiteraard nageleefd.

8. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verwerkingen waarvoor we in deze privacyverklaring informatie verstrekken over de mogelijkheid om gegevens door te geven aan ontvangers buiten de EU, geven we uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De gegevensoverdrachten vinden meestal plaats op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

9. Kinderen

Uniper raadt alle ouders en voogden ten zeerste aan om hun kinderen te leren veilig en verantwoordelijk om te gaan met persoonlijke gegevens op het internet. Kinderen, inclusief personen jonger dan 16 jaar, mogen geen persoonlijke gegevens naar de website van Uniper sturen zonder toestemming van hun ouders of voogd! Uniper zal niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen, deze op enigerlei wijze gebruiken of zonder toestemming aan derden verstrekken.

10. Aandeelhouders

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van onze aandeelhouders is te vinden op at www.uniper.energy/datenschutz/aktionaere

11. Koppelingen naar andere websites

Deze verklaring over gegevensbescherming geldt voor de website jobs.uniper.energy. De webpagina's in deze presentatie kunnen links bevatten naar andere aanbieders binnen en buiten de Uniper Groep, waarop de verklaring over gegevensbescherming niet van toepassing is. Wanneer u de website van Uniper verlaat, raden wij u aan het privacybeleid van elke website die persoonlijke informatie verzamelt zorgvuldig te lezen.

12. Uw rechten

U hebt het recht om op elk gewenst moment gratis informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen en over te dragen.

BOVENDIEN KUNT U BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, ALS DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 (1).LID. E) OF LID. F)GDPR PLAATSVINDT.

Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming.

U kunt een kopie opvragen van de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Uniper behoudt zich het recht voor om u hiervoor een kleine vergoeding aan te rekenen indien u onevenredig vaak van dit recht gebruik maakt. Als u uw gegevens wilt overdragen aan een andere verantwoordelijke partij, zal Uniper u de gegevens die u aan Uniper hebt overgedragen kosteloos in een machine leesbaar formaat ter beschikking stellen.

Om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen, stuurt u ons, Uniper SE als verantwoordelijke instantie, een beschrijving van de betreffende gegevens en vermeldt u uw naam, klantnummer en geboortedatum. Uniper kan u vragen om uw identiteit verder te bewijzen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. De rechtsgrondslag voor het verzamelen van de bovengenoemde gegevens is art. 6 (1) zin 1 lid. c) GDPR. De contactgegevens zijn:

Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
dataprotection@uniper.energy

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u ook contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dataprotection@uniper.energy of op het adres

Uniper SE - ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming -.
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf.

Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens de wettelijke bepalingen niet naleven of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming anderszins zijn geschonden, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw land in overeenstemming met Art. 77 (1) GDPR.

13. Kennisgeving van wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in juli 2023. Als dit privacybeleid wordt gewijzigd, zal de wijziging worden vermeld in dit privacybeleid, op de startpagina en op andere geschikte plaatsen.